Komu tańszy prąd?

W preferencyjnych cen prądu mogą skorzystać odbiorcy indywidualni oraz przedsiębiorcy. Osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny, a także osoby niepełnosprawne i rolnicy mogą złożyć oświadczenia uprawniające do skorzystania z wyższego limitu tańszego prądu. W przypadku właścicieli mikro, małych i średnich firm zatrudniających do 250 pracowników ustalono maksymalne ceny energii, po których sprzedawany będzie prąd. Więcej o montażu paneli fotowoltaicznych

Polecane produkty: