Czy ceny fotowoltaiki spadną?

Amerykański dostawca usług fotowoltaicznych Clean Energy Associates szacuje, że ceny paneli fotowoltaicznych zaczną spadać w 2023. Ma to związek z prognozowanym spadkiem cen polikrzemu, który jest jednym z głównych surowców potrzebnych do produkcji paneli fotowoltaicznych. W produkcje polikrzemu zaczął angażować się rynek chiński, co ma zwiększyć dostępność surowca i pociągnąć za sobą obniżenie jego ceny. Więcej o montażu paneli fotowoltaicznych

Polecane produkty: