Kto robi projekt przyłącza wody?

Projekt przyłącza wody powinien być wykonany przez inżyniera budowlanego z uprawnieniami do wykonania projektu przyłączy. Dokument jest przygotowywany na podstawie warunków przyłączenia, projektu domu oraz mapy do celów projektowych z budynkiem wrysowanym w działkę. Wszystkie niezbędne dokumenty do wykonania projektu przyłącza wodno-kanalizacyjnego  przygotujesz we współpracy z geodetą.

Podobne pytania o instalacji wodno-kanalizacyjnej