Jak wzmocnić ściany działowe?

Ściany działowe można ustabilizować za pomocą kotew przykręcanych do przegród nośnych. Lepsze efekty można uzyskać stosując tradycyjne przemurowania. W przypadku długich ścian oraz ścian podpartych z jednej strony zaleca się umieszczenie zbrojenia przynajmniej w co drugiej spoinie. Najlepiej wykorzystać do tego dwa pręty o średnicy 6 mm lub 8 mm.

Podobne pytania o ściankach działowych z płyt GK