Czy montaż pompy ciepła wymaga zgłoszenia?

Montaż pompy ciepła o mocy nie większej niż 50 kW nie wymaga ani zgłoszenia, ani pozwolenia na budowę, chyba, że zachodzi konieczność ustalenia jej oddziaływania na obszary objęte programem Natura 2000. W przypadku pomp gruntowych instalacje o głębokości powyżej 30 m muszą trzeba dopełnić formalności regulowanych prawem górniczym i geologicznym.

Podobne pytania o pompach ciepła