Jakie zasady rozliczania fotowoltaiki 2023?

Jeśli rozliczasz się na zasadzie net-billingu, próg zużycia ustalony w 2023 roku na 2 MWh będzie odnosił się do całkowitej ilości energii pobranej z sieci. Powyżej tego progu będziesz mógł zakupić prąd w cenie gwarantowanej wynoszącej 693 zł za MWh. Jeśli rozliczasz się na zasadzie net-meteringu, twoje zużycie będzie ustalane na podstawie bilansu energii oddanej i pobranej. Więcej o montażu paneli fotowoltaicznych

Polecane produkty: