Jakie dokumenty są potrzebne do zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej?

Zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej do operatora powinno zawierać wypełniony dokument o przyłączeniu mikroinstalacji i następujące załączniki:

  • schemat instalacji,
  • parametry techniczne,
  • certyfikat spełniający wymagania NC RfG,
  • oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości,
  • oświadczenie instalatora o posiadanych kwalifikacjach.

Do zgłoszenia należy też dołączyć wszelkie dodatkowe informacje mające wpływ na bezpieczeństwo użytkowania instalacji. Więcej o montażu paneli fotowoltaicznych

Polecane produkty: