Czy przeglądy pomp ciepła są obowiązkowe?

Nie ma obowiązku przeprowadzania przeglądów serwisowych pomp ciepła, ale może to skutkować utratą gwarancji. Wielu producentów w warunkach gwarancji uwzględnia zapis, że ochronie gwarancyjnej podlegają urządzenia, które są sprawdzane co roku przez uprawnionego do tego serwisanta. Aby uniknąć wysokich kosztów związanych z ewentualną naprawą pompy ciepła, warto dokonywać corocznych przeglądów instalacji.

Podobne pytania o pompach ciepła