Jakie uprawnienia na minikoparkę 2023?

Do obsługi minikoparki konieczne jest ukończenie kursu operatora koparek lub koparko-ładowarek klasy III. Potwierdzeniem posiadanych kwalifikacji jest wpis do książeczki operatora maszyn budowlanych, który może zostać dokonany po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego. Taki sprawdzian organizuje Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Podobne pytania o minikoparkach