Czy magazyn energii trzeba zgłaszać?

Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem energetycznym każdy magazyn energii zamontowany przez właściciela instalacji fotowoltaicznej trzeba zgłosić do operatora sieci energetycznej. Na stronach operatorów sieci energetycznych znajdują się specjalne druki lub formularze, które należy wypełnić na podstawie karty produktu. Do zgłoszenia należy dołączyć uprawnienia instalatora, który zamontował magazyn energii. Więcej o montażu paneli fotowoltaicznych

Polecane produkty: