Kiedy przepada prąd z fotowoltaiki?

W systemie net-meteringu prąd przesyłany do sieci może być odebrany w ciągu 12 miesięcy od miesiąca, w którym został oddany. Po tym okresie przepada bezpowrotnie. W systemie net-billingu funkcjonują upusty na zakup prądu w sytuacji niedoboru, które mogą być wypłacone w przypadku ich niewykorzystania, ale w wysokości nie większej niż 20% całej kwoty uzyskanej ze sprzedaży.

Podobne pytania o panelach fotowoltaicznych