Ile kosztuje 1 m wodociągu?

W zależności od rodzaju i średnicy rury oraz terenu 1 mb sieci wodociągowej może kosztować od 350 zł za rury osrednicy 100-110 mm do nawet 2000 zł dla rur z \żeliwa sferoidalnego o średnicy 600 mm. W przypadku sieci kanalizacyjnej są to koszty rzędu 350-700 zł/mb dla rur PE wielowarstwowych oraz 650-1850 zł/mb przy rurach kamionkowych. Koszt może się też różnić w zależności od tego czy jest to teren zabudowany, czy leśny.

Podobne pytania o instalacji wodno-kanalizacyjnej