Kto jest właścicielem skrzynki elektrycznej?

Właścicielem licznika jest zakład energetyczny. Firma odpowiedzialna za dostarczanie energii ma obowiązek bezpłatnie zamontować licznik. Ponadto podczas montażu zakłada się specjalną plombę, która ma uniemożliwić samodzielne dokonywanie zmian, napraw lub przyłączeń. Trzeba jednak pamiętać, że odpowiedzialność za stan licznika ponosi właściciel budynku lub jego zarządca.

Podobne pytania o instalacji elektrycznej