Od czego zacząć przyłącze wodociągowe?

Budowę przyłącza wodociągowego należy zacząć od załatwienia niezbędnych formalności. W tym celu należy złożyć wniosek w lokalnym przedsiębiorstwie komunalnym o wydanie dokumentów dotyczących warunków budowy przyłącza. Do wniosku należy dołączyć mapę zasadniczą z naniesionym projektem przyłącza wody (w dwóch egzemplarzach) oraz potwierdzenie prawa własności działki, np. kopię aktu notarialnego.

Podobne pytania o instalacji wodno-kanalizacyjnej