Komu przysługuje dofinansowanie do fotowoltaiki?

Wsparcie z programu Mój Prąd przysługuje osobom fizycznym, które pozyskują energię elektryczną na własne potrzeby z Odnawialnych Źródeł Energii. Aby otrzymać dotację inwestycja musi być zakończona i podłączona do sieci energetycznej. Instalacja musi też być wyposażona w licznik dwukierunkowy. Dotacją będą objęte jedynie osoby rozliczające się w systemie net-billing. Więcej o montażu paneli fotowoltaicznych

Polecane produkty: