Kiedy gmina musi zapewnić wodę?

Zadaniem gminy jest rozprowadzenie po jej terenie sieci wodno-kanalizacyjnej, o ile są ku temu odpowiednie warunki. Jeśli nie ma możliwości dostarczenia wody na danym terenie poprzez sieć wodociągową, gmina nie ma obowiązku dostarczania jej w inny sposób. W przypadku odcięcia wody spowodowanego awarią lub pracami konserwacyjnymi, to przedsiębiorstwo wodociągowe jest zobowiązane do wskazania odbiorcom zastępczego źródła wody pitnej.

Podobne pytania o instalacji wodno-kanalizacyjnej