Czy przyłącze wody wymaga zgłoszenia?

Obecnie obowiązujące przepisy prawa budowlanego nie wymagają zgłaszania lub uzyskiwania zgody na budowę przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych. Oczywiście można dokonać zgłoszenia do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, jednak nie jest to wymagane, a decyzja należy do inwestora.

Podobne pytania o instalacji wodno-kanalizacyjnej