Czy koparka można jeździć po drodze bez uprawnień?

Nie można jeździć koparką po drodze bez żadnych uprawnień. Aby można było poruszać się po drodze koparką lub koparko-ładowarką o masie do 3,5 t, trzeba mieć prawo jazdy kategorii B oraz uprawnienia operatora koparek. Osoba nieposiadająca takich uprawnień nie może poruszać się koparką po drogach publicznych. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w książeczce operatora.

Podobne pytania o minikoparkach