Czy można zainstalować panele fotowoltaiczne bez podłączenia do sieci?

Tak. Istnieje instalacja fotowoltaiczne off-grid, której funkcjonowanie nie wymaga podłączenia do sieci energetycznej. Trzeba jednak zaznaczyć, że taka instalacja jest wyposażona w akumulatory i baterie, które magazynują nadwyżki energii wyprodukowanej w dzień, do późniejszego wykorzystania np. w nocy. Takie instalacje montuje się w miejscach gdzie podłączenie do sieci jest utrudnione lub niemożliwe. Więcej o montażu paneli fotowoltaicznych

Polecane produkty: