Co najpierw się maluje ściany czy sufit?

Malowanie należy rozpocząć od sufitu. Pierwszym krokiem jest nałożenie farby w miejscach trudno dostępnych, czyli wokół gzymsów, lamp, sztukaterii i innych. Najwygodniej zrobić to za pomocą pędzla. Pozostałą płaszczyznę najlepiej pokryć przy użyciu wałka z teleskopem. Pierwszą warstwę nakładamy równolegle, a drugą prostopadle do poprzedniej. Kolejnym etapem jest malowanie ścian.

Podobne pytania o malowaniu ścian