Jak długo trzeba czekać na założenie licznika prądu?

Przedsiębiorstwo dystrybucyjne ma czas na założenie nowego licznika do 14 dni od daty podpisania umowy o dostarczanie energii elektrycznej. W praktyce trwa to często 4-5 dni. Jeśli zachodzi konieczność wymiany licznika spowodowana założeniem instalacji fotowoltaicznej, licznik dwukierunkowy jest zakładany w czasie maksymalnie 30 dni od daty zgłoszenia takiej potrzeby.