Czy koparka ma nr VIN?

Koparka jak każdy pojazd silnikowy ma numer VIN. Można go znaleźć na silniku oraz na tabliczce znamionowej koparki umieszczonej zwykle przy ramieniu wysięgnika koparkowego. Na takiej tabliczce, oprócz numeru VIN znajdują się numery najważniejszych podzespołów. W przypadku jakiejkolwiek wymiany podzespołu, nowy numer seryjny powinien być wytłoczony na tabliczce znamionowej w miejscu starego.

Podobne pytania o minikoparkach