Jak malować ściany od okna czy do okna?

Ściany należy malować do okna. Zaleca się rozpoczęcie nakładania farby od miejsca, do którego dociera największa ilość światła słonecznego. Warto pamiętać, aby nie dociskać zbyt mocno wałka do powierzchni, gdyż grozi to powstaniem niedoskonałości. Ponadto, nie należy go zbyt długo moczyć w farbie, tak aby nie nakładać nadmiernej ilości produktu. Sufit malujemy od okna.

Podobne pytania o malowaniu ścian