Jak szlifować gładź gipsową?

Gładź gipsową szlifuje się najczęściej ręcznie. Na specjalnej pacy o szerokości 80 cm lub 105 cm montuje się papier ścierny lub siatkę ścierną. Przystępując do pracy trzeba pamiętać o nałożeniu maseczki przeciwpyłowej oraz zabezpieczeniu wszystkich powierzchni, które nie powinny zostać zapylone. Prace można przeprowadzić także za pomocą maszyny szlifującej, która na bieżąco odciągnie też część produkowanego pyłu.

Podobne pytania o gładzi gipsowej