Czy potrzebny projekt przyłącza wody 2023?

Od dnia 19.09.2020 nie ma obowiązku sporządzania projektu przyłącza wody. Należy jedynie uzgodnić plan sytuacyjny takiej instalacji. Projekt przyłącza wody może być wykonany na życzenie inwestora, jednak przygotowaniem dokumentu musi zająć się osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia. Na tej podstawie zgłasza się zamiar budowy przyłącza do sieci wodociągowej.

Podobne pytania o instalacji wodno-kanalizacyjnej