Czy niemieckie uprawnienia na koparki są ważne w Polsce?

Niemieckie uprawnienia na koparki mogą być uznane w Polsce. W tym celu należy skontaktować się z Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, który zleci wykonanie tłumaczenie przysięgłego i po uiszczeniu odpowiedniej opłaty umieści wnioskodawcę w rejestrze operatorów koparek. Bez wpisu do tego rejestru, uprawnienia zdobyte za granicą nie mogą być honorowane.

Podobne pytania o minikoparkach