Czy można dołożyć panele fotowoltaiczne bez zgłoszenia?

Nie. Każda zmiana mocy instalacji fotowoltaicznej musi być zgłoszona do Operatora Sieci Dystrybucyjnej. Informację o dołożeniu paneli fotowoltaicznych należy dostarczyć do firmy energetycznej w ciągu 14 dni od dokonania zmiany. Trzeba również pamiętać, że rozbudowa fotowoltaiki powinna zostać zaplanowana i wykonana przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami. Więcej o montażu paneli fotowoltaicznych

Polecane produkty: