Kto może odliczyć pompę ciepła od podatku?

Ulga termomodernizacyjna przysługuje właścicielom lub współwłaścicielom domów jednorodzinnych wolnostojących oraz w zabudowie szeregowej i bliźniaczej. Od podstawy podatku można odliczyć koszt zakupu urządzeń, materiałów oraz montaż systemu pomp ciepła oraz wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Każdy współwłaściciel może odliczyć koszty maksymalnie w wysokości 53 000 zł.

Podobne pytania o pompach ciepła