Czy trzeba mieć kurs na Minikoparkę?

Tak. Do obsługi minikoparki potrzebne jest ukończenie kursu umożliwiającego zdobycie uprawnień klasy III w zakresie robót ziemnych. Po szkoleniu należy podejść do egzaminu, który przeprowadza komisja powołana przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Pozytywny wynik egzaminu skutkuje wpisem do książeczki operatora maszyn roboczych, które jest poświadczeniem posiadania odpowiednich uprawnień.

Podobne pytania o minikoparkach