Jak się liczy ściany do malowania?

Policzenie powierzchni do malowania nie jest skomplikowane. Należy zsumować powierzchnię sufitu oraz wszystkich ścian. Od otrzymanego wyniku odejmujemy łączną powierzchnię otworów okiennych oraz drzwiowych. Nie należy jednak odliczać niewielkich otworów (np. na skrzynkę elektryczną). Na podstawie otrzymanej wartości można obliczyć przybliżone zużycie farby (wydajność produktu znajduje się na opakowaniu).

Podobne pytania o malowaniu ścian