Czy pompa ciepła powinna pracować ciągle?

Nie. Pompa ciepła absolutnie nie może pracować w sposób ciągły. Przyjmuje się, że dobrze dobrana pompa ciepła pracuje średnio 1800-2500 godzin w ciągu roku. Dla zapewnienia optymalnej temperatury pompa ciepła powinna uruchamiać się 2-3 razy na godzinę. Częstsze lub rzadsze załączanie się pompy ciepła może świadczyć o niewłaściwym zaprojektowaniu instalacji.

Podobne pytania o pompach ciepła