Czy można sprzedać prąd sąsiadowi?

Obecnie obowiązujące przepisy nie pozwalają na odsprzedaż prądu innemu podmiotowi, znajdującemu się w sąsiedztwie instalacji fotowoltaicznej. Oznacza to, że sprzedaż prądu sąsiadowi jest nielegalna. Prosument może jedynie zmagazynować nadwyżki energii w magazynie własnym lub w sieci energetycznej, aby odebrać je w momencie niższej produkcji własnej. Więcej o montażu paneli fotowoltaicznych

Polecane produkty: