Ile dziennie produkują panele fotowoltaiczne?

Przyjmuje się, że system fotowoltaiczny o mocy 1 KW może wyprodukować rocznie 900 kWh do 1200 kWh, co oznacza produkcję dzienną na poziomie 2,5-3,3 kWh. Jest to produkcja uśredniona. W miesiącach zimowych mogą być dni, gdy produkcja będzie bliska zeru, natomiast w miesiącach letnich może sięgać 5-6 kWh dziennie. Oznacza to, że instalacja o mocy 4kW, produkuje dziennie średnio 10-13,2 kWh. Więcej o montażu paneli fotowoltaicznych

Polecane produkty: