Co powinien posiadać elektryk?

Każdy elektryk powinien posiadać aktualne uprawnienia potwierdzone ukończeniem kursu SEP. Szkolenia SEP służą do nadawania uprawnień elektrycznych, energetycznych oraz gazowych. W zależności od potrzeb uprawnienia SEP umożliwiają jedynie dozór lub także eksploatację. Elektryk powinien mieć świadectwo ukończenia kursu zawsze ze sobą, gdyż jest ono potwierdzeniem posiadanych przez niego uprawnień.

Podobne pytania o instalacji elektrycznej