Czy koparka musi mieć przegląd?

Zgodnie z polskim prawem koparka nie podlega obowiązkowemu zgłoszeniu do Urzędu Dozoru Technicznego. Nie została wymieniona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. Należy jednak mieć na uwadze, że regularne przeglądy techniczne zapewniają bezpieczeństwo i efektywność pracy, niższe koszty eksploatacji i wyższą wartość w momencie ewentualnej sprzedaży.

Podobne pytania o minikoparkach