Czy można samemu podłączyć się do wodociągu?

Nie. Samodzielnie można jedynie zbudować całe przyłącze, czyli doprowadzić instalację od domu do sieci wodociągowej. Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego nawiertka i bezpośredni podłączenie do sieci jest wykonywane przez przedstawiciela wodociągów. Po podłączeniu się do sieci wodociągowej należy przepłukać przyłącze i zlecić badanie jakości wody.

Podobne pytania o instalacji wodno-kanalizacyjnej