W jakiej temperaturze piana PUR?

Optymalna temperatura powietrza podczas aplikacji pianki PUR mieści się w przedziale 15-30 stopni C. Ważne, aby wilgotność powietrza w otoczeniu nie przekraczała 16%. Izolacja termiczna powinna być wykonywana w suche dni. Wilgotność powierzchni, na którą nakładana jest pianka poliuretanowa, nie może być wyższa niż 11%. W innym przypadku nie można osiągnąć pożądanego poziomu przyczepności.

Podobne pytania o piance PUR