Jak załatwić podłączenie wody?

Najpierw należy skontaktować się z lokalnym dostawcą wody i złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia posesji do sieci wodociągowej. Następnie należy przygotować projekt lub uzgodnić warunki wykonania przyłącza z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Na koniec wystarczy znaleźć wykonawcę, który zajmie się budową przyłącza we współpracy z siecią wodociągową.

Podobne pytania o instalacji wodno-kanalizacyjnej