Czy energia z fotowoltaiki przechodzi na następny rok?

Nadwyżki energii wyprodukowanej przez panele fotowoltaiczne można wykorzystać przez okres 12 miesięcy. Termin ten jest liczony od ostatniego dnia miesiąca, w którym nadwyżka została wyprodukowana i oddana do sieci energetycznej. Energia niewykorzystana przez okres 12 miesięcy przepada bezpowrotnie. Trzeba przy tym pamiętać, że za każdy 1kWh energii oddanej do sieci, można zwykle odebrać 0,8kWh (dla instalacji o mocy do 10 kW). Więcej o montażu paneli fotowoltaicznych

Polecane produkty: