Czy gmina ma obowiązek przejąć sieć wodociągowa?

Jeśli inwestor, który na własną rękę wybudował sieć wodociągową lub jej część, zwróci się do gminy z roszczeniem o zwrot kosztów budowy tejże sieci, gmina ma obowiązek uznać jego wniosek. Budowa sieci wodociągowej jest zadaniem własnym gminy. Zgodnie z przepisami warunki przekazania samodzielnie wybudowanej sieci wodociągowej na rzecz gminy mają zostać ustalone przez strony w umowie. Nie ma przepisów regulujących te warunki.

Podobne pytania o instalacji wodno-kanalizacyjnej