Czy na wykonanie remontu instalacji elektrycznej musi być projekt?

Tak, modernizacja instalacji elektrycznej wymaga przygotowania projektu, ponieważ musi spełniać normę PN IEC 60364. Z tego też względu konieczne jest zlecenie takiego remontu elektrykowi posiadającemu aktualne uprawnienia elektryczne, adekwatne do rodzaju i poziomu skomplikowania prac. Remont instalacji elektrycznej nie wymaga natomiast uzyskania pozwolenia ani zgłoszenia do nadzoru budowlanego.

Podobne pytania o instalacji elektrycznej