Czy piana PUR się pali?

Pianka poliuretanowa posiada klasę palności E lub F, co oznacza, że jest to materiał samogasnący i nierozprzestrzeniający ognia. Degradacja następuje po przekroczeniu temperatury około 165 stopni C. Pod tym względem sprawdza się lepiej od wełny mineralnej. W przypadku pożaru zyskujemy więcej czasu na reakcję. Omawiana izolacja może zostać zaaplikowana zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku.

Podobne pytania o piance PUR