Czy prąd jest tańszy z Kartą Dużej Rodziny?

Aby w 2023 roku skorzystać z niższych cen prądu do limitu  3MWh rocznie należy posiadać Kartę Dużej Rodziny wydaną do końca 2022 roku. Następnie należy złożyć odpowiednie oświadczenie w spółce energetycznej i załączyć skan KDR z widocznym ważnym numerem do dnia 30.06.2023. Jeśli KDR zostanie wydana w 2023 roku, limit zostanie zmniejszony o 1/12 za każdy miesiąc, w którym nie mieliście KDR. Więcej o montażu paneli fotowoltaicznych

Polecane produkty: