Ile gładzi na 40m2?

Przyjmuje się, że suchej gładzi gipsowej zużywa się ok. 1 kg na 1 m2 powierzchni o grubości 1 mm. Zużycie gotowych mieszanek waha się od 1,5 do 2,5 kg na 1 m2. Oznacza to, że na położenie gładzi o grubości 2 mm na powierzchni 40 m2 potrzeba 80 kg suchej gładzi gipsowej. Wybierając gotową mieszankę należy kupić 120-200 kg materiału, aby nałożyć 2 mm warstwę na powierzchnię 40 m2.

Podobne pytania o gładzi gipsowej