Kto wykonuje przyłącze wody?

Wykonawca przygotowuje przyłącze na odcinku od budynku do sieci wodociągowej. Nie wolno mu jednak wykonać żadnych prac związanych z bezpośrednim połączeniem przyłącza z siecią wodociągową. Za tę część inwestycji odpowiada przedsiębiorstwo wodociągowe. Jest to regulowane przepisami prawa ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego. Koszty wykonania przyłącza pokrywa inwestor.

Podobne pytania o instalacji wodno-kanalizacyjnej