Co grozi za brak uprawnień na koparkę?

Jeśli operator koparki nie ma odpowiednich uprawnień do jej obsługiwania, inspektor nadzoru budowlanego lub kierownik budowy może wstrzymać prace na budowie. Prace będą mogły być kontynuowane, jeśli za kierownicą koparki usiądzie osoba z odpowiednimi uprawnieniami. Poza tym w przypadku szkody wyrządzonej przez operatora bez odpowiednich uprawnień, ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania z tytułu polisy OC.

Podobne pytania o minikoparkach