Ile kosztuje montaż złącza kablowego?

Koszt montażu złącza kablowego ZK w przygotowanym uprzednio wykopie wynosi średnio 2900-3800 zł brutto. Cena zawiera koszty robocizny oraz zakupu wszelkich niezbędnych materiałów. Koszt przygotowania wykopu i podsypki pod kabel, wraz z ułożeniem przewodów wynosi natomiast ok. 200-350 zł/mb. Zatem całkowity koszt wykonania złącza kablowego ZK może wynieść nawet kilka tysięcy złotych.

Podobne pytania o instalacji elektrycznej