Czy pianka poliuretanowa się pali?

Pianka poliuretanowa może się zapalić, jednak jest to materiał samogasnący, który ugasi się samoczynnie po odcięciu źródła ciepła. Taka izolacja ogranicza ryzyko szybkiego rozprzestrzeniania się pożaru, co bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo osób przebywających w budynku. Wolniejsze rozprzestrzenianie się ognia wiąże się z mniejszą ilością zniszczeń.

Podobne pytania o piance PUR