Czy można zdjąć grzejnik bez spuszczania wody?

Zdjęcie grzejnika bez spuszczania wody z pionu lub całej instalacji jest możliwe z wykorzystaniem metody zamrażania rur. W tym celu zamraża się wodę w gałązkach doprowadzających i odprowadzających wodę. Aby było to możliwe należy wcześniej odciąć zasilanie grzejnika. W rurach nie może w tym czasie płynąć gorąca woda. Po zdjęciu grzejnika montuje się zawory odcinające.

Podobne pytania o instalacji wodno-kanalizacyjnej