Kto jest właścicielem przyłącza wody?

Właścicielem przyłącza do sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej jest właściciel działki, czyli osoba, która poniosła koszty jego budowy. Ustawa z dnia 14 stycznia 2002 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wskazuje, że przyłącze wody wraz z zaworem i wodomierzem głównym są wyłączna własnością odbiorcy usług (art. 2 pkt. 6).

Podobne pytania o instalacji wodno-kanalizacyjnej